علیرضا حسینی

طی این یک دهه‌ای که در حوزه نوآوری کار می‌کنم از خدمات مجموعه‌های مختلف استفاده کرده‌ام و به جرات می‌توانم بگویم خدمات رابین سنجش یکی از بهترین‌ها بوده است.