مشاوره ایزو

شرکت رابین سنجش ایرانیان به عنوان یکی از شرکت های فعال و پیشرو در حرفه مشاوره به صورت کاملآ علمی و به روز و همچنین شناخته شده در داخل کشور ضمن داشتن سهم قابل توجهی از بازار مشاوره در حوزه های مدیریتی از جمله ایزو، نقش کاملآ بارزی را در فرهنگ سازی و ایجاد باور به پیاده سازی و اجرای بی نقص سیستم های مدیریتی توسط تیم مدیریتی و همچنین کارکنان، در تمام سطوح سازمان های تولیدی، صنعتی و خدماتی، و شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی ایفا می نماید و همین امر موجب گشته تا مدیران، سرپرستان و سایر کارکنان نقش کلیدی در اثر بخشی سیستم استقرار یافته داشته باشند و بدون هیچ گونه مقاومتی به سیستم پاسخگویی وگزارش دهی علاقه نشان دهند.

مشاور ایزو، در حقیقیت نقش معلم و مربی را خواهد داشت در آموزش، طرح ریزی سیستم از طریق شناسایی فرایندهای سازمان و پیاده سازی و اجرای سیستم در طول مدت استقرار، نظارت بر اجرا، ممیزی داخلی، شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم و کمک در حل مشکلات از طریق ارایه مشاوره و راهنمایی به کارکنان.

 

ثبت و صدور گواهینامه ایزو تنها زمانی مورد تایید، وپذیرش است(از نظر سازمان جهانی) که سیستم مورد نظر توسط مشاور با صلاحیت و خبره مستقر گردیده باشد و توسط کارکنان سازمان، درک،اجرا، کنترل و بررسی شده باشد تا از برآورده شده خواسته های استاندارد قانونی و مشتری اطمینان حاصل گردد و شركت رابین سنجش ایرانیان به عنوان یکی از شرکت های فعال و پیشرو در حوزه خدمات مشاوره آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مورد نظر به شما مشتری گرامی اعلام می نماید.

 

استاندارد 13485 ISO - استاندارد مدیریت کیفیت درتجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط :

تجهیزات پزشکی جزء حساسترین ابزارهائی می باشند که جان و سلامت انسانها در اتباط مستقیم با آن می باشد
لذا سازمان جهانی استاندارد اقدام به تدوین یک استاندارد خاص برای مدیریت کیفیت این وسایل نمود و متعاقب آن اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اجرای این استاندارد را در شرکتهای تولید کننده تجهیزات پزشکی در دستور کار خود داد.

از مزایا و ویژگیهای این استاندارد می توان به :

1-تخصصی بودن برای تجهیزات پزشکی
2-الزام به رعایت استانداردهای ملی و جهانی
3-توجه ویژه به اصول GMP و GHP
4-انجام ریسک آنالیز ، شناسائی مشکلات احتمالی و برنامه جهت جلوگیری از آن
5-توجه به نگهداری و تعمیرات و خدمات تجهیزات پزشکی
6-توجه ویژه به آموزش و شرایط احراز پرسنل
7-الزام به داشتن برنامه برای C&D و CIP …
8-نظارت دقیق و مستند سازی امور
9-الزامات ویژه برای تجهیزات پرخطر و قابل کاشت فعال و…اشاره نمود.

1-تخصصی بودن برای تجهیزات پزشکی
2-الزام به رعایت استانداردهای ملی و جهانی
3-توجه ویژه به اصول GMP و GHP
4-انجام ریسک آنالیز ، شناسائی مشکلات احتمالی و برنامه جهت جلوگیری از آن
5-توجه به نگهداری و تعمیرات و خدمات تجهیزات پزشکی
6-توجه ویژه به آموزش و شرایط احراز پرسنل
7-الزام به داشتن برنامه برای C&D و CIP …
8-نظارت دقیق و مستند سازی امور
9-الزامات ویژه برای تجهیزات پرخطر و قابل کاشت فعال و…اشاره نمود.