دپارتمان آموزش شرکت  رابین سنجش ایرانیان در راستای افزایش آگاهی و ارتقاء سطح آموزش کارکنان سازمان های مشتری ، با بهره گیری از اساتید مجرب ، کارآزموده و فعال در صنایع مختلف ، اقدام به نیاز سنجی ، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های مدیریت ، استانداردهای بین المللی و موضوعات بهره وری و بهبود عملکرد نموده و با بهره گیری از تجارب دپارتمانهای آموزشی مؤسسات معتبر بین المللی و بعنوان نماینده رسمی آنها سعی در بروز رسانی و استفاده از علوم روز دنیا می نماید

لازم به ذکر است همچنین بر اساس دوره های پیشنهادی افرد متقاضی می توانند از طریق هماهنگی اولیه با مسئول آموزش و سپس درخواست کتبی، دوره های آموزشی مورد نظر خود را اعلام کنند. دوره های آموزشی می تواند درتاریخ و محل پیشنهادی ایشان و یا در محل آن سازمان محترم  برگزار گردد

شرکت رابین سنجش ایرانیان؛ اینک با افتخار در راستای پیشبرد اهداف آموزشی خود، با استعانت از ایزد منان و یاری جمعی از متخصصین، کارشناسان و همکاران اجرایی دوره آموزشی ذیل را طبق نیازسنجی های به عمل آمده برگزار نماید:

 

  • ISO 9001: 2015 Internal Auditor Training Course
  • ISO 9001: 2015 Lead Auditor Training Course
  • ISO 9001 :2008 to ISO 9001: 2015 transfer Lead Auditor Training Course
  • ISO 14001: 2015 Internal Auditor Training Course
  • ISO 14001: 2015 Lead Auditor Training Course
  • variety of CE Directive
  • ISO 14001 :2004 to ISO 14001: 2015 transfer Lead Auditor Training Course

امروزه با توجه به تنوع و گستردگی حوزه های فعالیت تخصصی در صنایع و سازمانها، دیگر صرف تحصیلات آکادمیک جوابگوی رفع نیازهای شاغلین و سازمانها نبوده و از این رو توجه بسیار زیادی معطوف به دوره های آموزشی کوتاه مدت شده است که با پرکردن فاصله آموزشی موجود و کسب مهارتهای مورد نیاز، شایستگی لازم را برای احراز تخصصهای مختلف فراهم میکنند.

شرکت”رابین سنجش ایرانیان” با علم و اعتقاد به اهمیت فوق العاده موضوع آموزش در صنایع و سازمانها ، بخش مهمی از فعالیتهای خود را در قالب واحد آموزش به این امر مهم اختصاص داده و در این راستا از همکاری بهترین و مجربترین اساتید بهره میگیرد.

ما مفتخریم که با افزایش سطح کیفی و اثربخشی آموزشها و همچنین کاهش هزینه های مربوطه، در جهت بهبود عملکرد سازمانها و تحقق چشم انداز شرکت گام برمیداریم.