آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد به شماره T/3807 

خدمات قابل ارائه گروه رسا در این زمینه در حوزه های ذیل می باشد:

 • مشاوره طراحی و ساخت اتاق تمیز
 • معتبر سازی اتاق تمیز validation clean room
 • اصلاح وبهبود اتاق تمیز موجود

ارائه خدمات تخصصی مربوط به CleanRoom

 • ارزیابی و انجام تست های معتبر سازی اتاق های تمیز (IQ-PQ-OQ-DQ)  مطابق با استاندارد ISO 14644  با استفاده از تجهیزات تخصصی و  تاریخ کالیبراسیون  معتبر، که شامل موارد ذیل می باشد:

تست شمارش ذرات هوا، تست اختلاف فشار اتاق های تمیز ، تست دما و رطوبت نسبی

تست نمایش الگوی جریان هوا و جهت جریان هوا (Smoke Test)

تست نشتی فیلتر هپا به روش آئروسل فتومتری  Aerosol Photometry  DOP filter integrity test

تست سرعت و حجم هوای برگشتی Velocity and Volume of Return Air flow

تست سرعت جریان هوای ورودی  (Filter Face Velocity) تست حجم هوای ورودی ( Supply Airflow Test)

 • ارزیابی شاخصهاي اساسي پايش كيفيت هواي اتاق عمل های بیمارستان و انجام تست های معتبر سازی اتاق های عمل، مطابق با استاندارد ISO 14644 & DIN 1946 با استفاده از تجهیزات تخصصی و تاریخ کالیبراسیون  معتبرو  ارائه گزارش تحلیل
 • طراحی اتاق ایزوله- اتاق ایزوله عفونی  مطابق با استاندارد های   ASHRAE، ANSL  و  CDC  :
 • اتاق ایزوله فشار منفی N و  اتاق ایزوله فشار مثبت D ،اتاق ایزوله فشار  مثبت و منفی  تناوبی کلاس A و اتاق ایزوله با کلاس آزمایشگاه های زیستی که دارای 4 کلاس می باشد.
 • طراحی HVAC اتاق  عمل  مطابق با استاندارد DIN  1946    :

کلاس I : برای اتاق عمل ها  می باشد،  که  به 2 کلاس  la  و lb   تقسیم بندی می شوند.

کلاس la : برای اتاق عمل های بزرگ حداقل 50 متر مربع و ارتفاع 4 متر توصیه می شود، که در این حالت جریان آرام از طریق هود های لامنیار فلو  که حداقل به ابعاد 3/2*3/2 بالای سر بیمار می باشد،تامین می شود.

 • عمل جراحی ارتوپدی، سیستم های عصبی و یا عمل عضو با ریسک عفونت بالا وعمل های عمومی و جراحی پیوند

کلاس Ib:برای اتاق های عمل های کوچک توصیه می شود، که جریان هوا میکس و غیر خطی می باشد.

کاربرد استقاده از اتاق تمیز

در پزشکی :

 • در جراحی های معمولی و حساس و دقیق
 • تولیدات تجهیزات پزشکی
 • اتاق بازگشت به حالت طبیعی ( CCU RECOVERY ROOM )
 • اتاق نوزادان
 • اتاق بیماران تحت نظر خاص

در داروسازی :

 • در آمپول پر کنی
 • میکروب شناسی حیوانی ( PATHOGEN FREE ANIMAL , SPF ANIMAL )
 • در تولید آنتی بیوتیکها
 • داروهای معمولی و طبیعی

معتبر سازی اتاق های تمیز

برای معتبرسازی اتاق های تمیز می بایست تست های مختلفی انجام شود و پارامترهای متفاوتی در اتاق مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گیرد. هنگامی که اتاق پاک ساخته شد و آماده بهره برداری قرار می گیرد و یا در مواقعی که اتاق پاک بعد از یک وقفه زمانی طولانی مدت مجددا شروع بکار نماید ، می بایست این تست ها انجام شود و شرایط اتاق پاک مورد بررسی قرار گیرد.هدف از انجام این تست ها و ارزیابی ها اطمینان از اینست که اتاق پاک پس از صرف هزینه های بسیار زیاد جهت طراحی و ساخت ، به طور صحیحی عمل نماید و مطابق با استاندارد های بیان شده در ISO 14644-1  از نظر کنترل میزان آلودگی و ذرات باشد.

هنگامی که اتاق پاک ساخته شد و تست های اولیه نیز انجام گردید و کلاس پاکیزگی آن مطابق با استاندارد ISO 14644-1 تعیین گردید ، می بایست اتاق پاک در دوره های زمانی مشخص که در استاندارد ISO 14644-2 مشخص شده است مورد کنترل قرار گیرد تا مشخص گردد که اتاق پاک مطابق با استاندارد مورد نظر در حال کار کردن است.

معتبرسازی اتاق های تمیز در صنایع دارویی مطابق با استاندارد EU GMP در تمامی مراحل DQ( Design Qualification) ،IQ (Installation Qualification) ، OQ (Operation Qualification) و PQ(Production Qualification)  انجام می گیرد.

شرکت مهندسی رابین سنجش ایرانیان خدمات معتبرسازی اتاق های تمیز را با پیشرفته ترین دستگاه روز دنیا با ارائه گواهی کالیبراسیون انجام می دهد، برخی از تست های معتبر سازی به شرح زیر ارائه می دهد:

 • تست شمارش ذرات هوابرد
 •   تست نشتی فیلتر های هپا
 • تست اختلاف فشار اتاق های تمیز
 • تست الگوی جریان هوا در اتاق تمیز
 • تست دما و رطوبت نسبی
 • تست دبی و سرعت جریان هوا
 • تست نشتی در فضای اتاق (containment leak test)
 • تست شمارش ذرات

تست های تکمیلی :

 • تست شمارش ذرات میکروبی
 • نمونه برداری از سطوح
 • تست نشتی فیلترها